Energideklaration

Så här går det till:


Vi energibesiktigar, byggnader och deras tekniska system, analyserar resultatet och kommer med förslag till energieffektivisering. Därefter upprättar vi en energideklaration som registreras på Boverket.

För att kunna utföra en energideklaration enligt tanken med EU direktivet, måste det först ske en uppgiftsinsamling och besiktning. Det som skiljer Energikonsulterna från flera andra företag är att vi alltid genomför en tekniskenergibesiktning av fastigheten. Detta ökar kvalitén på energideklarationen samt ökar möjligheten att ge realistiska förslag på energieffektiva åtgärder.

För att beställa en energideklaration av oss fyller ni i formuläret ”Basuppgifter energideklaration”
Och skickar denna till oss, därefter tar vi kontakt och bokar en tid för besiktning.

Tänk på:


Vi är certifierade i klass K, vilket ger rätt att även energideklarera komplexa byggnader. (högsta certifieringen)
Vi är också certifierade för kyla
Vi utför även datorisering av fjärrvärmecentraler i flerfamiljshus

ENERGIDEKLARATIONER
BASUPPGIFTER
KONTAKTA OSS PRISER HEM


Ladda ner:

THERMOGRAFIERING BASUPPGIFTER FAMILJEHUS ÖVRIGA TJÄNSTER FLERFAMILJSHUS